Website in Marathi Language ( मराठी संकेतस्थळ )

Website in Marathi Language ( मराठी संकेतस्थळ )

मराठीत वेबसाईट कशासाठी?

  • तुमचे ग्राहक अथवा वाचक प्रामुख्याने मराठी भाषिक आहेत का ?
  • तुम्हाला जे प्रकाशित करायचे आहे ते मराठीमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक आहे का ?
तर तुमची वेबसाईट मराठीमध्येच असायला हवी !

Follow us on Google+